Select country
fluidity.nonstop fluidity
Услуги
fluidity.nonstop

Пълно обслужване – цялостен пакет

Групата AxFlow си поставя за цел развитието на услуги, изразени в идеята за „непрекъснат поток" (fluidity.nonstop). Това означава: AxFlow е до Вас от фазата на проектиране до пускането в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на помпеното оборудване.

 

Предварителна консултация...

AxFlow предлага помощ при избора на най-ефикасното и целесъобразно решение за пренос на флуиди още в ранната фаза на проектиране чрез опитни и практически ориентирани техници и инженери. Към това спада естествено и съблюдаването на аспектите за безопасност като например „ATEX" или"Техническото ръководство за поддържане на въздуха чист" или съчетаването на измерителна, контролна и регулируема техника.

Много повече от помпа...

Ние не се ограничаваме само върху определеното решение за помпа, защото AxFlow предлага и целесъобразните допълнения като например тръби или шлаухове, филтри, вентили, честотни преобразуватели или уреди за измерване на дебита. По желание съставяме и цялостно решение по мярка като стационарни и мобилни агрегати.

И това е само началото...

По-нататък AxFlow предлага квалифицирана помощ при пускането в експлоатация на своите продукти. Ние сме до Вас от фазата на проектиране до пускането в експлоатация, техническата поддръжка и нуждата от ремонт. Това е валидно особено при експлоатацията на пробните помпи, които предлагаме под мотото „Продажба или връщане".

Ние поддържаме Вашето производство непрекъснато...

Ние се грижим за безпрепятственото функциониране на вашите помпени агрегати, предоставяйки навременна помощ посредством договори за сервизно и техническо обслужване. Сигурност чрез превенция. Още едно предимство на AxFlow е европейският централен склад на компанията в Холандия с 85% наличност на резервни части със срок на доставка - 48 часа.

И за всеки случай: използвайте ремонтните услуги на AxFlow.

Ние улесняваме Вашата работа...

AxFlow е винаги до Вас като специалист по помпите с богат опит при ремонт и поддръжка. Дали на място във Вашия завод, или в нашите точки за обслужване – ние координираме централно и бързо нашите специалисти за възможно най-доброто и най-ефективното откъм разходи привеждане в изправност на Вашите помпени агрегати.

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност