Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Ниско- и високотемпературни флуиди

Ние предлагаме различни видове помпи, подходящи за работа с температури от -50oC до 450oC.

Работата с горещи флуиди често създава трудности. Когато температурата на течността е близо до точката на кипене и няма достатъчно налягане, може да се стигне до кавитация. Когато помпата работи с горещ флуид, има опасност и от искрене, припламване на повърхноста на уплътнението. Затова изборът на правилната помпа е критичен – помпата трябва да охлажда флуида, както и да осигурява по-високо налягане около уплътнението.

Най-безопасният и надежден вариант за пренос на горещи течности е помпа с магнитно задвижване и херметична помпа, тъй като предотвратяват изтичане на флуида и припламване на уплътнението.

При пренос на студени течности може да възникнат подобни проблеми. Охлаждащите агенти имат ниска точка на кипене, което също може да причини кавитация. Смазването и декомпресията може да причини повреда, ако използвате помпа с механично уплътнение.

Виже списъка с нашите решения за пренос на високо- и нискотемпературните флуиди:

Серия 6
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност