Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Laboratory Mixers

Лабораторни миксери

Лабораторните миксери са важно оборудване за много отрасли и приложения, от фармацевтичната и биотехнологичната промишленост до обработката на храни и химическото производство. Тези миксери се използват за хомогенизиране или смесване на проби за анализ, изследвания или производство. Лабораторният миксер е важна инвестиция за всяко лаборатория, тъй като директно влияе върху качеството и точността на получените резултати. Лабораторните миксери са в различни форми и размери, от прости ръчни миксери до сложни миксери с висок капацитет, предназначени за конкретни приложения. AxFlow предлага лабораторни миксери за много отрасли и приложения, осигурявайки индивидуални съвети от инженери с опит в отрасъла и избор на най-добрата процесна технология от водещи производители, без да са свързани само с един производител. 

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image