Select country

PolyTECH – система за дозиране на полиелектролит

Напълно автоматизирана система за дозиране на полиелектролит.

Описание

Polytech е напълно автоматизирана система за дозиране на полимер.Всички функции като дозирането, предварителната подготовка и набъбването на полимера се контролират от една напълно автоматизирана система.

Резервоарът е разделен на различни секции за подготовката, смесването и съхранението на полимера. Нивомерите на последната секция включват и изключват системата.

Сухи полиелекторлити

Сухият материал/ гранулата се дозира от съд който е над системата, посредством захранващ шнек към първият резервоар. В тази секция полиелектролита се намокря за да се постигне максимална ефективност.

Течен Полиелектролит

За течния електролит фокусът е върху разреждането на концентрата максимално бързо. Течният електролит се дозира в миксиращ съд и се разбърква посредством високоскоростен миксер и благодарение на дозираща помпа.

Принцип на функциониране

При нужда (ниско ниво в дозирашия съд) се включва подаването на вода.

Предимства
  • Доказана ефективност
  • Максимално овлажняване (висока ефективност)
  • Лесно обслужване
  • Компактна модулна конструкция
  • Лесно инсталиране
  • Много добра цена
  • Конструкция по ваше задание
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност