Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Биологичен хранителен разтвор и каша

Преносът на различните видове биологичен хранителен разтвор и каша представляват редица предизвикателства за помпите.

Трудностите при изпомпването на биологичен хранителен разтвор и каша включват:

  • Вариращ вискозитет на флуида;
  • Висока температура;
  • Наличие на частици, които изискват внимателно третиране;
  • Необходимост от почистване на място (CIP – clean in place);
  • Наличие на газове.

Благодарение на разнообразното ни портфолио от помпи ние можем да ви предложим подходящо решение и експертиза за ефективното изпомпване на биологичен хранителен разтвор и каша.

Серия 22
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image