Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Гелове

Изпомпването на гел изисква специална грижа, тъй като флуидът е много чувствителен към срязване и температурата.

Има 4 основни предизвикателства при изпомпването на гелове:

  1. Геловете са изключително чувствителни към срязване, което налага да изберем помпа, осигуряваща ниска степен на срязване;
  2. Свойствата на геловете могат да се променят значително от промяна в температурата;
  3. Много от геловете изискват изключително висока хигиена на средата и контактът с външната атмосфера може да повреди флуида. Това налага избор на помпа със специални опции за уплътнение;
  4. Възможност за лесно почистване и поддръжка на помпата са от съществено значение.

Ние можем да ви предложим решение, подходящо за конкретното ви приложение: перисталтична, мембранна и много други видове обемни помпи.

Серия 151
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image