Select country
Свържете се с нас
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Латекс

Латексът е ненютонов флуид и е изключително чувствителен на срязване. Богатият ни избор от обемни помпи ще ви осигури най-ефективното решение за пренос на латекс.

Съществуват 4 основни предизвикателства при изпомпването на латекс:

  1. Латексът е изключително чувствителен към срязване, което налага използване на помпа, която осигурява ниска степен на срязване;
  2. Всякакъв контакт с въздуха може да полимезира латекса, което налага избор на помпа със специални опции за уплътнение;
  3. Помпата да е способна да трансферира течности с различен вискозитет;
  4. Лесно почистване и поддръжка на помпата.

AxFlow предлага различни помпени технологии с ниска степен на срязване – без уплътнения или с двойно механично уплътнение.

Серия 127
Презареди филтъра
Станислав Матеев
Технически консултант