Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Латекс

Латексът е ненютонов флуид и е изключително чувствителен на срязване. Богатият ни избор от обемни помпи ще ви осигури най-ефективното решение за пренос на латекс.

Съществуват 4 основни предизвикателства при изпомпването на латекс:

  1. Латексът е изключително чувствителен към срязване, което налага използване на помпа, която осигурява ниска степен на срязване;
  2. Всякакъв контакт с въздуха може да полимезира латекса, което налага избор на помпа със специални опции за уплътнение;
  3. Помпата да е способна да трансферира течности с различен вискозитет;
  4. Лесно почистване и поддръжка на помпата.

AxFlow предлага различни помпени технологии с ниска степен на срязване – без уплътнения или с двойно механично уплътнение.

Серия 126
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image