Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Ненютонови флуиди

Свойствата на ненютоновите флуиди се променят под влияние на срязването.

Вискозитетът на ненютоновите течности се променя в зависимост от степента на срязване при изпомпването. Някои от тях стават по-разредени, като боята, а някои се сгъстяват, като царевичното нишесте. Затова преносът на ненютоновите флуиди изисква специални решения.

Поведение

Описание

Пример

Тиксотропни флуиди

Вискозитетът намалява при натоварване във времето

Мед

Реопектични флуиди

Вискозитетът се повишава при натоварване във времето

Бита сметана

Псевдопластични флуиди

Вискозитетът намалява при повишаващо се натоварване

Кетчуп

Дилатантни флуиди

Вискозитетът се повишава при повишаващо се натоварване

Царевично нишесте

Въпреки различното поведение на гореизброените ненютонови течности, помпите следва да предотвратяват срязване и нагряване при техния пренос. Благодарение на богатия ни опит в такива приложения, ние можем да ви препоръчаме подходящата обемна помпа, чието действие осигурява ниска степен на срязване на флуида.

Серия 22
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image