Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Почистващи препарати и сапуни

За ефективна работа със сапуни и детергенти препоръчваме помпи, чиято конструкция е специално пригодена за внимателен пренос и прецизно дозиране на флуида с контролиран дебит.

В производството на почистващи препарати (детергенти) и сапуни от основно значение са обемните помпи за точно дозиране. Голямата част от флуидите са високовискозни и по правило се използват обемни помпи както за трансфера, така и за циркулацията и дозирането. Помпите за пренос на гъстите флуиди биват лобни и шнекови. За прецизно дозиране се използват зъбни помпи или дозиращи бутални помпи.

Серия 23
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image