Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Повърхностноактивни вещества

За ефективното изпомпване на повърхностноактивните вещества помпата трябва да осигурява внимателно третиране на флуида, ниска степен на срязване, безпроблемен пренос на високовискозни течности прецизно дозиране.

Нашият избор от обемни и дозиращи помпи ни позволява да ви предложим най-надеждната помпа, осигуряващата ниска степен на срязване на чувствителния флуид както при преноса, така и при дозирането на повърхностноактивните вещества.

Най-често използваните продукти от нашето портфолио са: лобни помпи Waukesha, дозиращи помпи OBL и мембранни помпи Pulsafeeder.

Серия 26
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image