Select country

Свържете се с нас

Повърхностноактивни вещества

За ефективното изпомпване на повърхностноактивните вещества помпата трябва да осигурява внимателно третиране на флуида, ниска степен на срязване, безпроблемен пренос на високовискозни течности прецизно дозиране.

Описание

Нашият избор от обемни и дозиращи помпи ни позволява да ви предложим най-надеждната помпа, осигуряващата ниска степен на срязване на чувствителния флуид както при преноса, така и при дозирането на повърхностноактивните вещества.

Най-често използваните продукти от нашето портфолио са: лобни помпи Waukesha, дозиращи помпи OBL и мембранни помпи Pulsafeeder.

Продукт(и) 26
Презаредифилтъра
Станислав Матеев
Технически консултант