Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Пренос на асфалт, битум и битумна емулсия

Битумът и битумната емулсия могат да бъдат силно вискозни, чувствителни към срязване и много високи температури - над 200oC. Това са важни фактори при избора на подходяща помпа. В зависимост от приложението за асфалт се препоръчва серията зъбни помпи "Viking".

Серията зъбни помпи Viking за пренос на асфалт, битум и битумна емулсия предлага различни решения, съобразени с конкретните специфики на приложението: универсални, помпи за трудни приложения и високоскоростни помпи. Разгледайте някои от типичните приложения:

  • Асфалтови бази, съоръжения за приготвяне на гореща асфалтобетонна смес, съоръжения за съхранение и транспортиране на асфалт, производство на асфалт за покриви;
  • Товарни камиони и машини за разпръскване на битумна емулсия за изолационни покрития и уплътнения;
  • Облицовка на канализационни колектори и тръбопроводи с течен асфалт;
  • Котли за варене на смола – за изграждане на покриви, изолация, уплътнение и запълване на пукнатини.

Също така предлагаме двойномембранни, перисталтични и лобни помпи, подходящи за работа с битум. Обадете се на нашия технически консултант за вашия регион за по-подробна информация.

Серия 41
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image