Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Тиксотропни флуиди

Тиксотропните гъсти или вискозни флуиди не си променят свойствата в статично положение, но с времето намаляват своя вискозитет при разклащане, разбъркване, срязване или натоварване.

Има много примери за тиксотропни течности като: утайки от отпадни води, сондажен разтвор, бои, флокулант, кетчуп, глина и много млечни продукти.

При преноса на такива флуиди помпите следва да осигуряват ниски степени на срязване и внимателно третиране. Обадете ни се да ви предложим подходящото решение.

Серия 22
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image