Select country
Свържете се с нас
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Води от петролни кладенци

Съществуват множество подходи за сепариране на флуиди, добивани от нефтени кладенци. Вижте какви технологии и помпи предлагаме ние. 

Ние в AxFlow разбираме предизвикателствата, възникващи при сепарирането и преноса на водите, добивани с нефта. Трудностите включват наличието на висока температура, високи налягания, наличието на пясък във водата, ниска смукателна височина, както и чувствителността на флуида към срязване. 

Това разбиране е подплатено от нашето богато портфолио от продукти, които включват центробежни API 610 и API 685 модели, вертикални и различни видове обемни помпи, които осигуряват ниски нива на срязване.

Серия 50
Презареди филтъра