Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Води от петролни кладенци

Съществуват множество подходи за сепариране на флуиди, добивани от нефтени кладенци. Вижте какви технологии и помпи предлагаме ние.

Ние в AxFlow разбираме предизвикателствата, възникващи при сепарирането и преноса на водите, добивани с нефта. Трудностите включват наличието на висока температура, високи налягания, наличието на пясък във водата, ниска смукателна височина, както и чувствителността на флуида към срязване. 

Това разбиране е подплатено от нашето богато портфолио от продукти, които включват центробежни API 610 и API 685 модели, вертикални и различни видове обемни помпи, които осигуряват ниски нива на срязване.

Серия 49
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image