Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Анаеробно разграждане

При разграждането анаеробните растения формират суспензия с вариращи реологични свойства и съдържание на твърди частици. Тези условия затрудняват процеса на изпомпването.

Помпите за анаеробните растения трябва да са здрави и лесни за поддръжка, способни да пренесат значителни количества твърди частици без да блокират. Материалът за изработка следва да е високоустойчив на абразивно износване. 

Помпите, които се използват при разграждане на анаеробни растения, трябва да са изключително устойчиви на повреда, да притежават гъвкави работни характеристики и да са подходящи за:

  • безпроблемен пренос на твърди частици;
  • пренос на влакнести материали без опасност от блокиране;
  • пренос на вискозни флуиди;
  • безпроблемна работа при промяна в хидравличното съпротивление на тръбопровода;
  • работа с абразивни течности.

AxFlow предлага следните решения за изпомпване на суспензии и утайки при разграждане на анаеробни растения:

 

Серия 158
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image