Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Хладилни агенти и реактивни горива

Хладилните агенти са „тънки“, нисковискозни флуиди, които не успяват да смажат добре помпата и се характеризират с ниска смукателна височина. Тези фактори са важни за избора на подходящата помпа.

Подходящата помпа за хладилни агенти не трябва да позволява изтичане на газове, опасни за човека и околната среда.

AxFlow предлага няколко вида помпи, специално разработени за работа с течни хладилни агенти

Серия 12
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image