Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Изпомпване на амоняк

Амонякът често се използва като охлаждащ газ и има ниско относително тегло и вискозитет, което може да затрудни процеса на изпомпването.

Амонякът обикновено се използва като охлаждащ газ, използва се за пречистване на вода и в производството на пластмаса, експлозиви, текстил, пестициди, бои и други химикали. Използва се и като почистващо средство за битови и промишлени цели.

При изпомпването на амоняк следва да се вземат предвид следните предизвикателства: ниска смукателна височина, изтичане на флуида, недостатъчно смазване на помпената камера и кипене. При тези обстоятелства, всеки, дори минимален, проблем с механичното уплътнение на помпата ще доведе до изтичане на газове.

Ние предлагаме широк избор от различни помпи, подходящи за изпомпването на амоняк – с магнитен съединител и херметични модели.

Серия 65
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image