Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Помпи за разтворители

За да изберете подходящата за разтворители помпа, трябва да вземете предвид някои основни характеристики на изпомпвания флуид.

Разтворителите са силно запалими, особено при контакт с кислород, могат да бъдат висококорозивни и токсични, също така се характеризират с нисък вискозитет. 

AxFlow предлага широк избор от помпи с магнитен съединител, както и херметични модели, които осигуряват надежден и ефективен пренос на разтворители, без риск от изтичане на флуида.

Серия 151
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image