Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Помпи за втечнен пропан-бутан (LPG)

Изпомпването на втечнения пропан-бутан (LPG) може се затрудни от ниската точка на кипене и ниския вискозитет на флуида.

Ниската точка на кипене и ниският вискозитет на втечнения пропан-бутан могат да доведат до недостатъчно смазване на помпената камера. Ниската смукателна височина също затруднява изпомпването заради високото налягане на парата и може да се превърне в сериозен проблем при изпразване на резервоарите с флуида.

Всички тези проблеми намират решение при нас. За работа с втечнен пропан-бутан предлагаме херметични помпи и модели с магнитен съединител.

Серия 5
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image