Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Технологичен кондензат

Много от промишлените технологии генерират кондензат. При изпомпването на кондензат има различни предизвикателства, като ниска смукателна височина и лошо смазване в помпата.

Изпомпването на кондензат може да е трудна задача заради ниския вискозитет и сухота на флуида, ниската смукателна височина, ниския дебит и наличие на корозивни елементи.

AxFlow предлага различни помпи, устойчиви на корозивно износване и подходящи за пренос на кондензат при ниска смукателна височина и лошо смазване.

Серия 158
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image