Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Фосфорна киселина

Фосфорната киселина е неорганична киселина, която се използва в редица индустриални приложения и оказва умерено до силно корозивно въздействие върху помпата.

Фосфорната киселина е неорганична киселина, която се използва в редица индустриални приложения и оказва умерено до силно корозивно въздействие с относително тегло 1.9. Изборът на материала за изработка на помпата е от съществено значение, тъй като много от металите се поддават на агресивното въздействие на фосфорната киселина. 

При избор на материала за изработка на помпата, подходяща за работа с фосфорната киселина, имайте предвид, че повечето метали имат ограничен живот и период на издръжливост. Най-подходящият метал е неръждаема стомана или хастелой (Hastelloy). Технополимерите също се характеризират с висока химическа устойчивост, като например полипропилен, поливинилиденфлуорид (PVDF) и етилен тетрафлуоретилен (ETFE). Еластомерите като витон (Viton) и тефлон (политетрафлуоретилен, PTFE) са най-устойчиви на въздействието на фосфорната киселина.

AxFlow предлага редица химически устойчиви помпи, които включват модели с магнитно задвижване и двойноммебранни пневматични помпи, облицовани с устойчиви на фосфорната киселина материали.

Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image