Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Корозивна боя

Помпите за корозивна боя трябва да са химически устойчиви, прецизни, да осигуряват точен контролиран дебит и да са лесни за управление.

AxFlow предлага широк избор от химически устойчиви помпи, осигуряващи прецизни резултати при дозирането. Подходящите за работа с корозивни багрила и бои са сериите APY и ISI от Realax, както и различни мембранни модели от Pulsafeeder и OBL.

Серия 8
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image