Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Радиоактивни флуиди

AxFlow е дистрибутор на няколко производители на помпи, специализирани в ядрената промишленост.

Въпреки че функциите на помпата за работа с радиоактивни течности не представляват особено предизвикателство в технологичен аспект, потенциалните послествия от работата със самия радиоактивен флуид, безопасността, документацията, процедурните изисквания налагат много внимателен избор на доставчик на помпи за такива проекти. Ние сме вашият надежден партньор благодарение на нашето тясно сътрудничество с производителите на помпи, специализирани в ядрената индустрия.

Серия 151
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image