Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Сярна киселина

Сярната киселина е един от най-широко използваните химически флуиди.

Сярната киселина е силно протониращ и средно оксидиращ агент. Тези характеристики в значителна степен въздействат на различните материали, от които е произведена помпата.

Изборът на подходящите материали, от които е изработена помпата, е ключът към ефективния пренос на сярната киселина, тъй като свойствата ѝ се променят драстично в зависимост от концентрацията ѝ и температурата.

За ниски концентрации сярна киселина могат да се използват различни материали, докато средните концентрации изискват такива пластмаси като поливинилиденфлуорид (PVDF) и етилен тетрафлуоретилен (ETFE). А когато високите концентрации стигат над 95% препоръчваме неръждаема стомана.

AxFlow предлага широк избор от химически устойчиви помпи, подходящи за работа със сярната киселина, включително помпи от неръждаема стомана 904.  

Серия 23
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image