Select country
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Помпи за производство на пластмаси

В производството на пластмаси и продукти с полимеризация се използват различни видове помпи от всички видове тъй като флуидите са различни като вискозитет и абразивност.

Използват се зъбни и лобни индустриални помпи за трансфер и дозиране на вискозните продукти. Дозиращи помпи за дозирнето на реагентите към реакторите. перисталтични помпи там където флуидите са изключително абразвни. Шнекови помпи също така могат да се използват почти на всички позиции.

Серия 24
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image