Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
fluidity.nonstop

fluidity.nonstop при обработката на месо

Необходим е възможно най-пълен контрол над цялата производствена верига.

Предпоставка за хигиенния производствен процес е това, че Вие знаете как един продукт реагира при различните условия и Вие познавате критичните контролни точки. Вие трябва да знаете също как продукта въздейства на своята среда. Например костите могат да действат износващо и абразивно на тръбопроводната система. На засегнатите места могат да се образуват леко бактерийни гнезда. А скелетите на различните животински тела въздействат напълно различно върху производствените съоръжения..

Масла и мазнини за вторични процеси имат тенденцията да се натрупват на повърхностите. Такива струпвания имат влияние върху температурата и консистенцията. В краен случай могат да се създадат от това източници на опасности.

Предсказуемо регулиране на температурата с бързо охлаждане е един от ключовете за сигурност и хигиена.

Крайният продукт е висококачествена, често без мазнини сурова маса. До изготвянето производствената техника е изложена на извънредни натоварвания. Поради това ниските разходи за жизнения цикъл са важна цел.

Бързината е определяща винаги! Повишенията на температурата трябва винаги да преминават бързо. И охлажданията още по-бързо.

Дори ако не работите със CIP-системи: Ефективното почистване трябва да е възможно най-лесно.

Продукт(и) 25
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност