Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Помпи за месопреработвателната промишленост

Предлагаме различни хигиенични помпи и топлообменници, подходящи за обработка на месо и месни продукти. Вижте как да оптимизирате вашите капиталови и оперативни разходи.

За да осигурите ефективен пренос на работния флуид, трябва да сте наясно със свойствата на флуида, въздействието му върху работната среда и критичните оперативни точки. Например животинските кости имат абразивно износващо въздействие върху тръбопроводната система. В засегнатите места могат да се образуват бактерийни гнезда. Различните животински скелети въздействат различно върху производствените съоръжения. Маслата и мазнините имат тенденцията да се натрупват на повърхностите. Такива натрупвания имат влияние върху температурата и консистенцията. Това носи потенциална опасност от повреда в системата и от влошаване качеството на крайния продукт.

Контролираното регулиране на температурата с бързо охлаждане е един от ключовите фактори за безопасност и хигиена. Възможност за бързо почистване и стерилизация на място също (CIP и SIP).

Наред с помпеното оборудване, топлообменниците играят важна роля при обработката на месните продукти. Вотаторите или топлообменниците се използват за шоково охлаждане на механично отделено (обезкостено) месо. Имат остъргваща се повърхност за да предотвратят залепване на месото по повърхността. Осигуряват лесно почистване.

При разумна капиталова инвестиция в подходящото помпено оборудване и топлообменна система ще предотвратите излишните оперативни разходи и ще оптимизирате вашия производствен процес.

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ХИГИЕНИЧНИ ПОМПИ и топлообменници ЗА месопреработвателната индустрия:

  • Помпи за животински мазнини
  • Помпи за кайма
  • Помпи за мас и сланина
  • Помпи за рибено масло
  • Топлообменници за шоково охлаждане на МОМ (механично отделено месо)
Продукт(и) 26
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност