Select country

fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Помпи за мляко и млечни продукти

Разгледайте нашите предложения за хигиенични помпи, подходящи за пренос на мляко и млечни продукти. Помпите за пригодени за почистване и стерилизация на място. Придружени са с необходимите сертификати за ефективна работа с хранителни флуиди.

Предлагаме следните хигиенични помпи за млечни продукти:

 • Помпи за млечен крем
 • Помпи за мляко
 • Помпи за млечен концентрат
 • Помпи за сурово мляко
 • Помпи за кисело мляко
 • Помпи за кондензирано мляко
 • Помпи за сепарирано обезмаслено мляко
 • Помпи за суроватка
 • Помпи за суроватъчен концентрат 
 • Помпи за парченца плодове
 • Помпи за масло
 • Помпи за сирене и извара
 • Помпи за йогурт
 • Помпи за сметана
 • Помпи за сладолед

Предизвикателството при пренос на мляко и млечни продукти е свойството на самия флуид. Млечните продукти и живите млечни култури могат да са извънредно чувствителни на срязване (shear sensitive). Ако съдържат парченца плодове, бихте искали да запазите тяхната цялост при транспортиране. Затова изборът на подходящата помпа е изключително важен. Представете си, че помпата поврежда целостта на млечния флуид или пък спира да работи, защото не е пригодена за приложението. Това ще забави вашето производство и ще доведе до материални и оперативни загуби. Още повече ако трябва да осигурите голям обем продукция. За да избегнете изброените нежелани ефекти, свържете се с нашите инженери с дългогодишен опит в областта за експертна консултация.

Нашите помпи за пренос на млечни флуиди са пригодени за почистване на място – CIP (clean-in-place) и стерилизация на място – SIP (sterilization-in-place). Също така притежават необходимите сертификати за работа с хранителни продукти.

Продукт(и) 26
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност