Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
fluidity.nonstop

Обработка на млечни продукти

fluidity.nonstop в млечната индустрия.

Млечните продукти могат да са извънредно чувствителни на срязване. Процесната техника трябва да осигурява продукция от големи обеми. Същевременно трябва да се избягват вреди и загуби при чувствителни плодове и живи млечни култури.

Автоматичните системи за почистване и стерилизация (CIP и SIP-системи) работят не само по-бързо, но също и по-надеждно и са по-добре контролиращи се и възпроизвеждащи се. Чрез тяхното конструиране и оразмеряване се гарантира по всяко време абсолютно хигиенно почистване на Вашите тръбопроводи, помпи, резервоари и дюзи. Рисковете се избягват и вие можете спокойно да се насочите към други задачи.

Продукт(и) 20
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност