Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
fluidity.nonstop

Пивоварна индустрия и напитки

В пивоварната индустрия и напитките трябва да се спазват най-високи хигиенни стандарти. Хигиената не е само важна за продуктите, а също има голямо влияние върху качеството, външния облик и срока на годност.

При производствените процеси с по-големи обеми акцентът пада върху репродуктивността и високата ефективност при крайно ниски маржове. В по-малки системи се постига повече гъвкавост. При възможно най-ефективно по отношение на разходите регулиране на по-кратки производствени изпълнения и с това по-бърза продуктова промяна, може да се пристъпи бързо и ефективно към променящи се пазари.

Преработването, опаковането и транспортирането на плодовите сокове – от реколтата до търговската полица – изисква голямо хигиенно старание на всяко отделно място от всичките критични по тази верига. Грешно преработен сок се оцветява бързо, загубва с това качествата си или дори не се продава. Сокът е чувствителен продукт, чиято консистенция може да варира крайно. Дали става дума за концентрат или разреден сок – ние придружаваме обслужвайки по цялата верига.

Излизащите при производството на бирата течности могат да имат удивителни качества. Затова изборът на правилните тръбопроводи и компоненти е изключително важен.

Продукт(и) 20
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност