Select country

fluidity.nonstop fluidity.nonstop
fluidity.nonstop

Сладкарска индустрия

AxFlow предлага широк избор на помпи за приложенията в сладкарската индустрия, включая хигиенични помпи и помпи за чувствителни вискозни флуиди. 

С нарастващите предпочитания, теченията в храненето или годишните сезони се търсят различни продукти. Гъвкавостта на процесната линия трябва да съответсва на комплексността на производство.

Способността да се пренасочвате сами бързо при по-дълги производствени цикли към рафинирани и специални продукти с постоянно качество, може да Ви даде истинско предимство спрямо конкуренцията.

Да се оптимизира процеса на кристализиране на пълнежите и повръхностните слоеве е една част наука – една част магия.

Интелигетната структура на системата намалява брака по време на работи по актуализиране. И имате възможността да активирате CIP-системата с настискане на бутон, за да почистите цялото съоръжение основно.

Продукт(и) 23
Презареди филтъра
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност