Select country

За мениджъри „Производство“

„Системното мислене“ в AxFlow е предимство за вас, независимо дали планирате въвеждане на нови технологични процеси или оценка на съществуващи.

мислете мащабно. Още по-мащабно.

Ако търсите оценка на съществуващ производствен процес, който вероятно е претърпял промени и развитие във времето, ние ще го разгледаме в неговата цялост и ще установим слабите места и неправилната експлоатация на неговите компоненти и ресурси, преди да предложим нашия вариант за оптимизация. Оптимизацията, произтичаща от „системното мислене“, обещава повече - и като производителност, и като качество. Не забравяйте и възможните варианти за спестяване на разходите: по-малки загуби на работния продукт, оптимизирана консумация на енергия, намалено време за престой и по-лесно почистване и поддръжка. Как? Всеки от тези проблеми се взима предвид от самото начало, всеки от тях допринася за общата функционалност на системата и нейната роля в целия производствен процес.

една дългосрочна инвестиция. 

При завършените системи, проектирани и инсталирани от AxFlow, съответствието с целия производствен процес е гарантирано, а това ви носи печалба - както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Оптимизираният процес е по-ефективен, което означава по-малко износване, необходимост от поддръжка и минимизация на възможността от неочаквани повреди. Цялостният пакет от услуги, като проектиране, конструиране, монтаж и инсталация, от единен надежден източник осигуряват сигурна и печеливша добавена стойност за вашето производство.

 

какви са вашите предимства?

  • Подобрено производство
  • Намалено време за престой
  • По-лесно почистване и поддръжка
  • По-малко загуби на работния флуид
  • По-висока гъвкавост
  • Оптимизирана консумация на енергия
  • Поръчков дизайн, изцяло съобразен със зададените функционални цели
  • Провеждане на изпитания преди инсталацията и въвеждането в експлоатация
  • Пълно съответствие с целия производствен процес
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image