Select country

За продуктови и технически инженери

„Системното мислене“ на AxFlow ще ви осигури по-висока възвръщаемост на инвестицията, ако планирате да инсталирате нова система или да преразгледате продуктивността на съществуваща такава. 

инвестиция в качество се изплаща. понякога повече от очакваното.

Ако съществуващата ви система е била многократно преправяна, ние ще открием възможните рискове, несъответствия и проблеми в експлоатацията. Въз основа на такъв анализ ние ще изготвим предложение за оптимизация на съответната част на производствената операция, както и проектиране и доставка на ново оборудване - нова дозираща система, например. Този подход е ефективен както за цялостната оптимизация на производството, така и за спестяването на вашите разходи от по-малки загуби на работния продукт, оптимално използване на енергия, минимализиране на времето за престой, по-бързо почистване, което също води до по-кратки интервали за поддръжка. Защо? Защото ние се справяме с всичките задачи - от А до Я, за да достигнем желания от вас резултат. 

Сигурна дългосрочна инвестиция

Нашите системи се проектират и инсталират изцяло в съответствие с вашите производствени операции. Ние работим, за да поддържаме протичането на производствения ви процес възможно най-гладко с минимален риск от прекъсвания и износване на отделните единици в него. Цялостно проектиране, подготовка на проекта, монтажни и инсталационни услуги от единен и надежден доставчик гарантират безопасна и рентабилна оптимизация на вашия технологичен процес.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС?

  • По-висока продуктивност
  • По-малко прекъсвания на производството
  • По-ефективно почистване и поддръжка
  • По-ниски загуби на работния продукт
  • По-висока гъвкавост на производството
  • Оптимална консумация на енергия
  • Поръчкова конструкция, проектирана съгласно конкретните ви потребности
  • Изпитания, инсталация и въвеждане в експлоатация
  • Съответствие с другите производствени единици
Запитване за продукт

Стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид твърди частици
Флуидът трябва да бъде
Специални изисквания
Запитване за сервиз

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Вид сервизна услуга
Запитване за литература

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да Ви предоставим най-ефективното решение.

Литературата, която търся
Запитване за резервни части

стъпка 2/3 - подробна информация

Моля да ни посочите необходимата информация, за да ви предоставим най-ефективното решение.

Бърз контакт
Приемам, че информацията ще бъде запазена в базата данни на AxFlow и CRM Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image