Select country

Сервиз и инсталация на помпи и помпено оборудване

14 септември 2012 г.

Сервиз на помпи

Предлагаме сервиз на помпи, помпен оборудване и технологично оборудване.

- почистване на топлообменници

- смяна на механични уплътнения и навивки

- инсталация на нови помпи

- сервиз и диагностика на помпи