Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Circumferential Piston Pumps

Rotationskolvpumpar

För dig som pumpar viskös media eller media med torrsubstans.

5 serie(er) från 1 tillverkare

Återställ Filter

Rotationskolvpumpar är mycket hygieniska pumpar, vars flöden är stabila och i princip helt fria från pulsationer. De klarar av att hantera skjuvkänsliga och extremt viskösa vätskor samt vätskor med partiklar. Eftersom pumparna har få slitdelar blir underhållskostnaderna låga och tillgängligheten hög. AxFlow levererar rotationskolvpumpar Waukesha till bland annat processindustrin.

Waukesha rotationskolvpump är en hygieniskt klassad pump med mycket hög precision och hög verkningsgrad som klarar av att hantera höga designtryck och stora temperaturspann. Pumpens flöden är även stabila oavsett tryck och viskositet, och har hög nogrannhet och i princip helt fria från pulsationer. Waukesha tar hanteringen av skjuvkänsliga, lågviskösa, men även extremt högviskösa vätskor, samt vätskor med skjuvkänsliga partiklar i olika storlekar till en helt ny nivå. Tack vare den höga precisionen i designen av pumpen är underhållskostnaderna låga, och tillgängligheten hög sett till pumpens livslängd. Exempel på framstående applikationer med skjuvkänskliga medier är fiskrom, tomatsås, & högvisköst smör i kombination med höga difftryck på livsmedelsidan, skjuvkänslig färg inom färgindustrin och lackering av bilar i bilindustrin, samt stärkelselim och fiberslurry inom pappersindustrin.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image