Select country

Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
Peristaltic Pumps
fluidity.nonstop

Slangpumpar

Slangpumpar från Abaque och realax

Beskrivning

Slangpumpen, även kallad peristaltisk pump, har en enkel funktionsprincip. En slitstark och elastisk slang löper genom pumphuset, där en rotor skjuter på vätskan i ena änden och suger in den i den andra. Resultatet är ett konstant flöde även då in- och utloppsförhållandena varierar.

Slangpumpar har inga tätningar eller lager som måste smörjas av den pumpade vätskan, inga metalliska delar eller backventiler i kontakt med processvätskan. Pumpen har bara en slitdel, slangen.

En slang sammansatt av armerat och vulkaniserat gummimaterial är innesluten i ett pumphus med flänsar i båda ändar. Flänsarna ansluts till systemets in- respektive utlopp. Inuti pumphuset finns en rotor med två fasta tryckbackar eller rullar diametralt placerade i förhållande till axelcentrum och en axel med två lagringar. När rotorn vrids runt trycks slangen ihop helt av backarna och pumpmediumet i slangen trycks framåt respektive sugs in i slangen.

Realax pumpar används för transport och dosering inom många olika typer av processindustri och kommunal verksamhet.

Abaque slangpumpar är gjorda för tunga drifter inom industrier som gruvor & mineral, papper & massa, kemi & petrokemi och energiverk.

Produkter 11
Återställ Filter
AxFlow AB
Kundtjänst
Kontaktformulär
Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy