Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Piston and Plunger Pumps

Kolvpumpar

FÖRDELEN MED KOLVPUMPAR

 • Stort tryckområde.
 • Kraft/mottryck kan hanteras utan att flödet påverkas.
 • Flödes- och tryckvariationer har liten påverkan på prestanda.
 • Utmärkt för att pumpa tunnflytande vätskor med bra reglerförmåga.

TYPISKA APPLIKATIONER FÖR KOLVPUMPAR

 • Injicering av kemikalier
 • Skapande av vätskedimma
 • Doftkontroll
 • Högtryckspolning vid borrning
 • Vattenjet
 • Avfuktning av gas
 • Högtryckspolning / rengöring

HUR MAN VÄLJER EN KOLVPUMP

 • TILLGÄNGLIG EFFEKT: Den första faktorn att beakta är tillgänglig effekt. Kolvpumpar karaktäriseras av hög verkningsgrad och I flödesområdet kan man finna pumpar som kan drivas med små 1-fas motorer upp till pumpar med väldigt hög prestanda med avseende på flöde och tryck. Utöver effekt är det även viktigt att beakta vilken typ av drivdel som ska användas samt varvtalet för att låta pumpen arbeta i varvtal mellan 60% och 100%.
 • TRYCK OCH FLÖDE: När tillgänglig driveffekt säkerställts är det viktigt att se vilket arbetsmoment du vill få ut av kolvpumpen. Det finns system som huvudsakligen är utformade för stora flöden vid relativt låga tryck.
 • ARBETSTEMPERATUR: I vissa fall vid applikationer vid högtrycksrengöring är det nödvändigt att tillföra varmvatten för att öka effektiviteten avsevärt. I många anläggningar är pannan monterad nedströms pumpen, men detta är inte alltid möjligt. När värmeenheten är installerad uppströms om pumpen är det tydligt att den senare måste vara konstruerad för att klara vissa temperaturer.
 • ANVÄNDANDE: Vissa system är konstruerade för att gå kontinuerligt och andra för intermittent drift av pumpen. I detta fall är det viktigt att beakta varvtalet. Det givet att en pump med samma prestanda som går med ett lägre varvtal är mer passande för långa driftstider.

HUR EN KOLVPUMP FUNGERAR

I en kolvpump så ger det första slaget hos en kolvpump ett undertryck som öppnar sugbackventilen, stänger tryckbackventilen och vätskan dras in i pumpen. När kolvens rörelse går åt andra hållet, stängs sugbeckventilen av trycket och tryckbackventilen öppnar varfter vätskan i pumphuset trycks ut ur pumpen. Kolvpumpar kan även vara dubbelverkande med sug- och tryckbackventiler på båda sidor om kolven. När kolven gör ett sugslag på ena sidan gör den ett tryckslag på motsatta sidan. Det finns även mer komplexa radialkolvpumpar som ofta används i industriella applikationer.

HUR EN KOLVPUMP AV PLUNGE-TYP FUNGERAR

Funktionen är mer eller mindre densamma. Skillnaden är att en konventionell kolvpump har tätningarna på kolven medan en av plunge-typ har tätningarna i huset. Kolvpumpar av plungetyp används för höga och mycket höga tryckstegringar.

Kolvens fram- och återgående rörelse upprepar sig kontinuerligt och öppnar eller stänger ventilerna. Beroende på applikationen upprepas cyklerna upp till flera hundra gånger per minut. För att förhindra ett intermittent flöde av vätska används så kallade inloppsackumulatorer och pulsdämpare, som säkerställer jämnt flöde och minskade pulsationer. Flera kolvar kan användas i en enda pump i kombination för att öka flödet och för ett jämnare flöde. De matar det gemensamma processområdet via samma utloppsrör. Antalet kolvar i pumpen varierar beroende på konstruktion och applikation.

Kolvarna drivs hydrauliskt eller av en vevaxel med vevstakar. Om det finns flera kolvar kan de monteras på vevaxeln på ett sådant sätt att trycktopparna i pumpen är förskjutna.

VARFÖR KÖPA EN KOLVPUMP FRÅN AXFLOW

En kolvpump har en fram- och återgående rörelse hos kolven. Kolven är ansluten till en vevstake som i sig är ansluten till en vevaxel, vilket ger den fram och återgående rörelsen. När kolven rör sig mot sitt bakre vändläge dras vätskan in i pumphuset genom en sugbackventil. När sedan kolven rör sig framåt igen stängs sugbackventilen och vätskan pressas ut genom tryckbackventilen. Kolven rör sig fram och tillbaka i ett boxhus som normalt är bestyckat med packboxflätor eller tätningar för att avtäta kolven. Kolvpumpar kan ha tätningsringar på kolven eller i boxhuset (s.k. plunge). Dessa kolvpumpar ger en pumplösning passande för låga flöden och höga tryck.

Hos AxFlow får du individuell rådgivning från industrierfarna processingenjörer och ett brett urval av världsledande tillverkare av processteknik. Behöver du hjälp med att välja rätt pump för dina behov? Tveka inte att ta kontakt med oss. AxFlows experter och ingenjörer kan ge dig vägledning för att välja, specificera, installera och underhålla din pump.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image