Select country
Kontakta oss

Wittig

Wittigs gaskompressorer är oftast det främsta valet vid kompression av biogas, biometan CH4, vätgas H2 och koldioxid CO2. Wittigs lamellkompressorer används mest för transport av en mängd olika gaser och luft.

Berättelsen om Wittig går tillbaka till 1908 då Karl Wittig fick patentet på lamellkompressorn. Så tekniken som Wittig använder sig av än idag är ingen ny innovation utan den har istället förfinats under mer är 100 år. Fabriken finns kvar på sin ursprungsplats i Schopfheim, Tyskland.

Idag består Wittigs produktprogram främst av lamellkompressorer för energigaser såsom biogas och metan men även för andra gasblandningar där kraven på tekniken är högre ställda än för en standard luftkompressor. Lamellkompressorns största styrkor är dess mycket höga tillförlitlighet samt höga verkningsgrad. Tillförlitligheten kan bl a hänföras till kompressorns smörjsystem samt konstruktionens mycket få rörliga delar. Det låga varvtalet, 1480 varv/min, och frånvaron av axiella krafter bidrar också till en hög tillförlitlighet. Det är inte ovanligt att den första servicen på kompressorsteget behöver göras först efter en drifttid på 100 000 timmar.

Wittig gaskompressorer levererar gasen eller luften helt utan pulsationer. Restoljemängden är så låg som 0,003 mg/m3. Temperaturen på gasen efter kompressorn är 80 grader C. Eftersom kompressorn är helt gastät lämpar den sig väl för kompression av explosionsfarliga och giftiga gaser.

Till skillnad från kolvkompressorer och skruvkompressorer så avtar inte kapaciteten med antal driftstimmar, utan prestanda förblir konstant under hela dess livstid.

Användningsområden där Wittigs gaskompressorer oftast är det främsta valet är kompression av biogas, biometan CH4, vätgas H2 och koldioxid CO2. Kompressorerna är också lämpliga för VOC-gaser, naturgas och BOG boil-off-gas. Koksgas och masugnsgas i stålproduktion passar Wittigs kompressorer bra då de kan hantera smutsiga gaser. Deponigas är annan smutsig applikation där Wittigs lamellkompressorer passar mycket bra.

Wittigs kompressorer har en kapacitet upp till 6000 m3/h och kan leverera ett tryck på upp till 15 barg. Finns även i utförande som vakuumpump med kapacitet upp till 4500 m3/h.

Kompressorerna är godkända för användning i zon 1 och är märkta med ATEX kategori 2, in- och utvändigt, och explosionsgrupp IIC.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist