Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
AOD/AODD Pumps

Tryckluftsdrivna Membranpumpar

Kontakta oss

Tryckluftsdrivna membranpumpar använder tryckluft och membran för att pumpa vätska. Pumparna är mångsidiga och lämpar sig för användning i både hygieniska och farliga miljöer, vilket gör dem till ett populärt val för många olika applikationer. AxFlow erbjuder tryckluftsdrivna membranpumpar i standardutförande samt i utföranden för tung processindustri inklusive modeller med klaff- och kulbackventiler som lämpar sig för hantering av slitande suspensioner med suspenderade och icke-suspenderade fasta material samt stora fasta partiklar.

15 serie(er) från 2 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss

Hur fungerar tryckluftsdrivna membranpumpar?

Tryckluftsdrivna membranpumpar förflyttar vätska med hjälp av förträngning och drivs av tryckluft. Tryckluft tillförs och avges växelvis från luftkamrarna på baksidan av membranen för att skapa en pumpverkan. Den största skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande membranpumpar är att de enkelverkande har ett enda membran medan de dubbelverkande har två membran som ger två slag per cykel. I enkelverkande membranpumpar trycker och suger det enda membranet för att öppna och stänga sug- och tryckbackventilerna vilket växelvis drar in vätska i vätskekammaren och trycker ut den genom utloppsanslutningen. I dubbelverkande membranpumpar fyller och tömmer membranen som är sammanlänkade av en axel de två separata vätskekammare växelvis för en kontinuerlig pumpning. När ett membran fyller en vätskekammare tömmer det andra membranet den motsatta vätskekammaren på dess innehåll och cykeln upprepas.

Fördelar med tryckluftdrivna membranpumpar

Att använda tryckluft för att förflytta membranen ger pumpen många fördelar jämfört med motordrivna pumpar. Det är den mest universella och minst känsliga pumpprincip som finns! Eftersom tryckluftsdriften är egensäker kan pumpen användas i områden som är explosionsfarliga och/eller där ATEX-klassning krävs; detta utan behov av fördyrande extra utrustning så som torrkörningsskydd och tryckbrytare. Andra fördelar är bland annat följande:

Självevakuerande: Tryckluftsdrivna membranpumpar är helt självevakuerande, vilket innebär att de utan att behöva fyllas vid första start (s.k. priming) kan suga upp vätska från en lägre nivå och lyfta den till en högre nivå.

Mångsidighet: De här pumparna kan hantera ett brett spektrum av vätskor, inklusive frätande, lågviskösa likväl som högviskösa vätskor, skjuvkänsliga, och slitande och partikelbärande, skonsam pumpning med minimal påverkan av vätskan. Pumparna är torrkörningssäkra och kan pumpa mot stängd ventil. Det finns inga tätningar, glidlager eller roterande metalliska delar som måste smörjas eller kylas av processvätskan så de klara vätskor utan smörjvärden, även pulver. Inget läckage via axeltätning. Dessa egenskaper gör dem till den mest universella och minst känsliga pumpprincip som finns!

Minimalt underhåll: Pumparna har få mediaberörda och rörliga delar, vilket ger lätt underhåll och enkla reparationer. Pumparna behöver ingen dimsmord luft, vilket också minskar behovet av underhåll och bidrar till att undvika kontaminering av den pumpade vätskan.

Effektivitet: Pumparna har sug- och tryckbackventiler vilket ger hög volymetrisk verkningsgrad och minimalt återläckage.

Kostnadseffektivt: Pumparna har låg investeringskostnad och med moderna effektiva luft-system en låg driftskostnad. För Atex-miljö blir kostnaden ännu lägre i jämförelse med andra pumpprinciper. Slitdelarna är få och billiga, vilket ökar deras kostnadseffektivitet.

Membranpumparnas mångsidighet, säkerhet, minimala underhållsbehov, effektivitet och kostnadseffektivitet gör dem till ett populärt val för många olika industrier och applikationer.

Applikationer

Tryckluftsdriva membranpumparna har fått ett gott rykte inom olika branscher för sin förmåga att pumpa slitande och viskösa vätskor samt att arbeta under krävande förhållanden. De är mångsidiga och lämpar sig för användning i både rena och farliga miljöer, vilket gör dem till en pumplösning för ett stort antal applikationer.

De branscher där tryckluftsdrivna membranpumpar kan ge säkra, tillförlitliga och kostnadseffektiva prestanda är många och varierande, bland annat keramik, färger, beläggningar, flygindustrin, rening av avloppsvatten, kemisk bearbetning, papper och massa samt bilindustrin. Några vanliga användningsområden för membranpumpar är:

  • Överföring av handgel från bulktankar till fyllningsmaskiner vid tillverkning av sanitetsprodukter.
  • Separering av aggressiva partiklar från industriellt avloppsvatten för separering av fasta ämnen och vattenåtervinning.
  • Avlägsnande av vatten från behållare som innehåller slam från färg i avvattningsanläggningar för att minska vikten på lasten i behållarna och kostnaderna för avfallshantering.
  • Tömning av rörledningar i oljeproduktionsanläggningar där mediet är potentiellt explosivt.
  • Lossning av vätskor i bulkfartyg och containrar.
  • Hantering av torra pulver, t.ex. kiseldioxid, vid lossning från bulkbilar, där pumparna i huvudsak pumpar luft med pulver.

Kraftig konstruktion

AxFlow erbjuder tryckluftsdrivna membranpumpar i standardutförande samt i utföranden för tung processindustri inklusive modeller med klaff- och kulbackventiler som lämpar sig för hantering av slitande suspensioner med suspenderade och icke-suspenderade fasta material samt stora fasta partiklar, vilket gör dem lämpliga för olika industrisektorer.

Pumparna med klaffbackventiler har en konstruktion som optimerar flödeskapaciteten, minskar luftförbrukningen, säkerställer kontinuerlig prestanda och ger minimala flödeshastighetsförändringar vid hantering av tjocka och viskösa vätskor som kan innehålla stora partiklar. Klaffpumparna saknar dödutrymmen där partiklar riskerar sedimentera och fastna. Modellerna med kulbackventiler har liknande konstruktion men med mindre öppning i ventilerna. Dessa pumpar är lämpliga för tunna till mycket viskösa vätskor och som kan innehålla partiklar av en begränsad storlek.

Att välja rätt pump

Några viktiga överväganden när du väljer en tryckluftsdriven membranpump för din applikation:

  • Vätska: Fastställ vätskans sammansättning och konsistens för det du planerar att pumpa för att undvika problem med slitage och korrosion. Tänk också på om det är en ren vätska eller en suspension.
  • Viskositet: Högviskösa vätskor kräver robust pumputrustning och större pumpar som går långsamt, så ta hänsyn till vätskans viskositet när du väljer pump.
  • Tryck: Fastställ de potentiella tryckförhållanden som råder vid pumpens inlopp och utlopp för att säkerställa att pumpen kan hantera det tryck som krävs.
  • Temperatur: Vätskans temperatur bestämmer vilket material i pumpen som är bäst lämpat för en viss vätska.

När man väljer tryckluftsdrivna membranpumpar antingen med klaff- och kulbackventiler är det viktigt att utvärdera deras prestanda när det gäller effektivitet och tillförlitlighet innan man fattar ett slutgiltigt beslut.

Den enda betydande begränsningen för membranpumpens konstruktion är inloppstrycket, som styrs av det atmosfärisktrycket och kan begränsa prestandan. För att optimera prestandan är det bäst att placera pumpen så nära tanken eller kärlet som möjligt från vilket vätskan tas.

Varför köpa tryckluftsdrivna membranpumpar från AxFlow?

AxFlow erbjuder tryckluftsdrivnapumpar och tillbehör för de flesta industrier och applikationer. Hos AxFlow får du individuell rådgivning från industrierfarna processingenjörer och ett brett urval av världsledande tillverkare av processteknik. Behöver du hjälp med att välja rätt pump för dina behov? Tveka inte att ta kontakt med oss. AxFlows experter och ingenjörer kan ge dig vägledning för att välja, specificera, installera och underhålla din pump.

Peter Sundberg
Produktspecialist
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image