Select country

Quattroflow

Quattroflow

Quattroflow™ är en hermetisk pump utan tätningar som ger ett pulsationsfritt, kontrollerat och reglerbart flöde utan återläckage som framtagits för kromatografiprocesser och ultra filtrering (TFF/CFF) i varierande hygieniska och aseptiska applikationer inom biomedicin-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Quattroflow är världsledande inom pumpteknik för läkemedelsindustrin med ungefär 3000 enheter av sina rostfria pumpar installerade över hela världen hos de bästa läkemedelsföretagen.

 

Quattroflow QF2500 för krävande biopharma applikationer

Quattroflow utökar nu sin produktserie av elektriska membranpumpar med den nya Quattroflow QF2500. Med en maximal kapacitet om 2500 lph (660 gph) är den nya QF2500-pumpen idealisk lämpad för...

Utökad produktserie - Quattroflow
Quattroflow QF2500

Single-Use pumpar - Quattroflow

Single-Use pumpar för höga flödeshastigheter för bioteknik/bioläkemedel!

Single-Use pumpar - Quattroflow

Nyhet från Quattroflow

QF10k ny storlek med konstruktionsförbättringar.

Ny storlek QF10k - Quattroflow

Quattroflow för hygieniska och aseptiska applikationer

Quattroflow™ elektriskt driva membranpumpar är verkligen unika eftersom deras sätt att fungera efterliknar det mänskliga hjärtat, vilket är den perfekta modellen för säker och pålitlig pumpning...

Hygieniska och aseptiska applikationer - Quattroflow

Quatttroflow - Ny integrerad kontrollpanel

Ny integrerad kontrollpanel och stort reglerområde för styrning av kapacitet.

Ny kontrollpanel - Quattroflow

Quattroflow - EZ-Set systemet

Enkelt och snabbt utbyte av pumphuvud med EZ-Set

EZ-Set pumphuvudet - Quattroflow