Select country
Kontakta oss

SAVIO

Savio Srl är ett familjeföretag fokuserat på tillverkning av gasfläktar. Huvudkontor och fabrik är belägna i Turin, Italien.

Produktprogrammet består främst av radialfläktar, flerstegs centrifugalfläktar och sidokanalfläktar. Savios fläktar används främst inom processindustrin för transport och tryckhöjning av luft och gaser. Ett stort segment är biogas och energi gas där Savio har ett av marknadens största urval av gasfläktar.

Savios centrifugalfläktar typ MICO kan nå ett tryck på 650 mbar(65 kPa) och har en maximal kapacitet på  flöde på 4500 m3/h. För att klara den krävande driften i en biogasanläggning så är MICO tillverkade med axel och fläkthjul i rostfritt stål samt med labyrinttätningar. MICO fläktar kan levereras i utförande som uppfyller kraven i ATEX direktivet 2014/34/EU.

Där kapacitetskraven är lite lägre så lämpar sig Savios sidokanalfläktar väl. Kapacitetsområdet är stort och minsta fläktarna ger 10 m3/h och de största upp till 2000 m3/h. De har maximalt tryck på 650 mbar. Dessa gasfläktar levereras med eloxerat fläkthus och impeller för bästa kemiska beständighet. De är också försedda med anslutning för dränering av kondensat samt med anslutningar för tryck- och temperaturgivare.

För tryck upp till 200 mbar och kapaciteter i området upp till 1500 m3/h så rekommenderar vi en radialfläkt typ SAB 100. Med sitt relativt stora avstånd mellan fläkthus och impeller så fungerar den mycket bra i applikationer med mycket kondensat och partiklar. Fläkthjulet impregnerat för maximalt skydd och axeln är tillverkad i rostfritt stå. På axeln sitter dubbla axeltätningar för att säkerställa att fläkten är gastät.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist