Select country
Kontakta oss

AxFlow - en del av Axel Johnson

AxFlow-koncernen har verksamhet i mer än 32 marknaderr i Europa och Sydafrika. AxFlow är ett av fyra affärsområden inom Axel Johnson International och ägs av Axel Johnson-koncernen. Med detta följer stabilitet och trygghet, men lika viktigt är också att vi delar värderingar och mål med detta femte generationens familjeföretag som genom åren framgångsrikt lyckats utveckla ledande företag.

Axel Johnson-koncernen grundades 1873 och som ägs av Antonia Ax:son Johnson och familj.

Axel Johnson-bolagen omfattar idag Axel Johnson International, Kicks, Åhléns, Martin & Servera (70%), Novax samt de delägda börsnoterade bolagen Axfood (ca 50%) och Dustin (25%). Axel Johnson ägs av familjen Antonia Axe: son Johnson. Antal anställda i helägda och delägda bolag: ca. 25 000. Årlig försäljning i helägda och delägda bolag: ca. 8,7 miljarder euro (2020). www.axeljohnson.se

Om Axel Johnson International

AxFlow är en del av Axel Johnson International, en privatägd industrikoncern som förvärvar och utvecklar företag på strategiska nischmarknader, främst tekniska komponenter och industriella processlösningar. Gruppen är en aktiv och långsiktig ägare vars uppgift är att driva affärsutveckling och tillväxt . Det bygger och utvecklar grupper av företag med gemensamma strategiska mål, stimulerar gemensamma initiativ och kunskapsdelning. Axel Johnson International har fyra affärsgrupper: Cargo Securing Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions och Lifting Solutions. Axel Johnson International har en entreprenörskultur där decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut. Gruppen har fyra fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och utveckling av människor. Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppen omfattar mer än 150 företag som tillsammans sysselsätter 4400 personer i 30 länder. Årlig försäljning uppgår till 1142 miljoner euro. www.axinter.com

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontakta oss

Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy