Select country
Kontakta oss

AxFlow - en del av Axel Johnson

AxFlow-koncernen har verksamhet i mer än 30 marknader i Europa, Sydafrika, Nya Zeeland och Australien. AxFlow är ett av fyra affärsområden inom Axel Johnson International och ägs av Axel Johnson-koncernen. Med detta följer stabilitet och trygghet, men lika viktigt är också att vi delar värderingar och mål med detta femte generationens familjeföretag som genom åren framgångsrikt lyckats utveckla ledande företag.

Axel Johnson-koncernen grundades 1873 och som ägs av Antonia Ax:son Johnson och familj.

Axel Johnson-koncernen består i dag av Axel Johnson International, AxSol, KICKS, Martin & Servera och Novax samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1 %) och Dustin (ägarandel 28,9 %). Axel Johnson ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Antal anställda i helägda och delägda bolag: ca. 25 000. Årlig försäljning i helägda och delägda bolag: ca. 127 miljarder SEK (2023). www.axeljohnson.se

Om Axel Johnson International

AxFlow är en del av Axel Johnson International, en global industrigrupp som består av 200 bolag i 34 länder, som tillsammans sysselsätter 5700. Årlig försäljning uppgår till EUR 1,672 million. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Automation, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. www.axinter.com

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontakta oss

Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image