Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Progressive Cavity Pumps

Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpumpar är en typ av förträngningspump med en spiralformad rotor. Dessa pumpar skapar ett konstant flöde med låg pulsation och kan hantera hög viskositet och temperaturkänsliga material med låg skjuvning och lite till ingen puls. De är ekonomiska, kräver minimalt underhåll och kan användas både för precisionsdosering och pumpning av vätskor över längre avstånd. Tack vare deras låga skjuvning och låga pulsation är de idealiska för hantering av vätskor med fasta partiklar eller vätskor som behöver hanteras varsamt. AxFlow tillhandahåller pumpar och stöd för ett brett spektrum av industrier och tillämpningar.

9 serie(er) från 1 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss

Hur fungerar excenterskruvpumpar?

Excenterskruvpumpar har en metallisk skruv som roterar i en gummistator. Skruven är spiralformad och liknar en korkskruv. Den sitter inuti en gummistator och när skruven roterar bildas hålrum som vätskan rör sig in i/fyller upp.

När pumpen drivs så rör sig skruven både excentriskt och roterar vilket gör att vätskan vandrar axiellt fram genom gummistatorn, från inloppssidan till utloppssidan. Då hålrummet i statorn som fylls av vätskan har en given volym så töms en given volym per varv när pumpen roterar. Det gör att flödet är direkt proportionellt mot pumpens varvtal och kapaciteten styrs således av varvtalet som pumpen roterar med och storleken på aktuell pump.

Då vätska innesluts vid inloppet och transporteras till utloppet med varje varv och inte centrifugalkraft används för att slunga ut vätskan så är pumpen skonsam med låg skjuvhastighet. Vätskan vandrar kontinuerligt fram genom statorn som töms löpande varför pulsationen är mycket låg. Pumpens storlek och den pumpade vätskan bestämmer rotationshastigheten för pumpen. Större pumpar tenderar att köras vid lägre varvtal medan mindre pumpar klarar högre varvtal. Skjuvkänsliga vätskor, vätskor med slitande partiklar och högre viskositet gör att pumpen måste rotera långsammare. Med en växellåda eller kilremmar mellan pumpen och motorn kan rotationshastigheten bestämmas för pumpen.

Fördelar med excenterskruvpumpar

Ekonomiska: Excenterskruvpumpar är ofta mer effektiva i det långa loppet eftersom de kräver minimalt underhåll. Andra pumptyper som ger högre flödeshastighet kan möta underhållsproblem i applikationer med hög viskositet eller temperaturkänsliga material. Om eller när underhåll behövs för excenterskruvpumpar kan det vanligtvis utföras på plats.

Flöde: Excenterskruvpumpar skapar både ett konstant och ett jämnt flöde med låg pulsation. Den skonsamma pumpningen - säkerställer låg skjuvning. Detta gör att partikelbärande suspensioner enkelt kan hanteras, vilket resulterar i att ömtåliga partiklar - inte skadas i processen. Tack vare det konstanta och jämna flödet kan pumpen också användas för exakt dosering.

Tryck: Excenterskruvpumpar kan - hantera högt tryck, vilket gör pumparna effektiva för att pumpa vätskor över längre avstånd och minskar behovet av flera pumpar.

Driftshastighet: Eftersom varvtalet på pumpen går att styra vi varvtalsreglering kan flödet enkelt regleras. Då pumpen kan köras med låga varvtal är den särskilt lämplig för slitande applikationer.

Hantering av slitande vätskor: Högviskösa, slitande och temperaturkänsliga vätskor kan orsaka problem i andra pumptyper med högre flödeshastighet. Tack vare den låga interna hastigheten och höga tryckkapaciteten hos excenterskruvpumpar kan de hantera viskösa och slitande vätskor och därmed minska slitage från partiklar.

Nackdelarna med excenterskruvpumpar är att de inte kan köras torrt eller pumpas mot en stängd -ventil eftersom det skulle kunna skada pumpen.

Applikationer

Excenterskruvpumpar är särskilt lämpliga när en vätska behöver hanteras varsamt, innehåller fasta partiklar och/eller har hög viskositet. Andra områden och branscher där excenterskruvpumpar är väl lämpade inkluderar:

  • Applikationer där noggrann dosering krävs.
  • Hygieniska miljöer, såsom i livsmedels-, dryckes- och kosmetikaindustrin.
  • Industriella applikationer som innehåller slitande partiklar, såsom hantering av avloppsvatten-, slam eller suspenderade partiklar.
  • Pumpning av viskösa vätskor som olja och kemikalier.
  • Applikationer som kräver varierande flödeshastigheter.

Viktiga överväganden vid val av rätt excenterskruvpump

Excenterskruvpumpar skiljer sig från varandra beroende på industriapplikationen. Komponenterna är tillgängliga i olika material och utförande för att bäst passa specifika processbehov. De tre viktigaste faktorerna vid val av en excenterskruvpump är:

Viskositet: Ju högre vätskans viskositet desto lägre bör pumpens driftshastighet vara. Vid låg hastighet minskar risken för slitage, vilket ökar livslängden för komponenterna i kontakt med vätskan.

Temperatur: Statormaterialet skall vara kompatibelt med mediets temperatur. Pumpens storlek är också viktig eftersom ökning av vätskans temperatur kommer att resultera i expansion av statorn.

Slitage / nötning: Ju högre slitande egenskaper som vätskan har, desto bättre är det att välja en större pump och köra den vid lägre hastigheter istället för att välja en mindre pump som roterar snabbare. Detta kan verka dyrare, men det är troligtvis att förbättra avkastningen på investeringen och på lång sikt minska underhållskostnaderna.

Varför köpa excenterskruvpumpar från AxFlow?

AxFlow erbjuder excenterskruvpumpar och tillbehör för det bredaste utbudet av industrier och applikationer. Behöver du hjälp med att välja rätt pump för dina behov? Tveka inte att kontakta oss. AxFlows experter och ingenjörer kan ge vägledning för val, specificering, installation och underhåll av din excenterskruvpump.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image