Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Side Channel

Sidokanalfläktar

Kontakta oss

Sidokanalfläktar är robusta, driftsäkra, tillförlitliga och är i princip underhållsfria. Det gör dem till ett långsiktigt val för många användningsområden.

Sidokanalfläktar används för att transportera gaser och gas-luft blandningar. De kan användas som vakuumpump och kompressor och ger ett pulsationsfritt flöde som varken behöver smörjning eller tätningsvätska. Sidokanalfläktar kräver minimalt underhåll. AxFlow erbjuder sidokanalfläktar från Elmo Rietschle och Savio för maximal driftsäkerhet, även vid höga differenstryck.

TYPISKA APPLIKATIONER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR SIDOKANALFLÄKTAR:

 • Avfuktning av byggnader
 • Livsmedelshantering
 • Dryckesframställning
 • Luftning av bränsleceller
 • Ventilering i avloppsreningsverk
 • Biogasförstärkning (i avloppsreningsverk, deponier och anaeroba rötningsprocesser)
 • Tryckhöjning av luft och gasör pannor och brännare
 • Avloppsrening (vattensyresättning)
 • Industriella dammsugare
 • Kyl- och torksystem
 • Pneumatisk transport
 • Vakuumtransport (förpackning, textil, cementfabriker)

FÖRDELAR MED SIDOKANALFLÄKTAR:

Sidokanalfläktar minskar energiförbrukningen, förbättrar tillförlitligheten och drifttiden, eliminerar föroreningar och ger kostnadsbesparande lösningar för en mängd olika tillämpningar.

 • Enkel installation och omlokalisering
 • Kräver inte något vatten, olja eller extern kylning
 • Pulsationsfritt flöde
 • Låga vibrationer och låg ljudnivå
 • Kan frekvensstyras upp till 87 Hz
 • Lång livslängd
 • Tillförlitlig och hållbar, praktiskt taget underhållsfri
 • Robust men ändå låg vikt
 • Godkänd för användning över hela världen (godkänd enligt UL/CSA/IEC/EN)
 • Motorer med bredspänning för växelspänning 50/60 Hz
 • Finns i ATEX utförande

SIDOKANALFLÄKT FUNKTIONSPRINCIP

Luften, eller gasen, tas in genom fläktens sugport. Den roterande impellern ger luften hastiget i fläktens sidokanal. Centrifugalkraften som impellern rotation skapar gör att luften accelerar utåt i fläkthuset vilket gör att trycket ökar. Allt eftersom luften transporteras vidare i sidokanalen så gör rörelseenergin att trycket ytterligare ökar. Innan fläktens utloppsport så smalnar sidokanalen av och luften trycks ut av impellerns blad.

SIDOKANALFLÄKTAR PÅ LAGER

Vi erbjuder väldigt korta leveranstider genom vårt centrallager i Holland som lagerför ett stort antal pumpar och reservdelar för omgående leverans.

Pumpar på lager.

VAR BEREDD INNAN DET HÄNDER

Konsekvenserna av ett felaktigt pumpval kan vara mycket kostsamma i form av stilleståndstider och oplanerade driftsstopp. Det kan vara svårt att hitta rätt lösning och många obesvarade frågor. Vilka lösningar ger bäst energibesparing och minimal miljöpåverkan?

KONTAKTA OSS

Vi ger dig gärna råd! Kontakta AxFlows försäljningsingenjörer.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image