Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Dynamic Mixers

Dynamiska mixrar

Dynamiska mixrar är oumbärlig utrustning i många industriella processer där en homogen blandning av vätskor eller pulver krävs. Dessa mixrar är det bästa alternativet om du behöver blanda, emulgera, homogenisera och dispergera material. Många industrier är starkt beroende av dynamiska mixrar, såsom läkemedels-, livsmedels- och kemiska industrier för att säkerställa att slutprodukterna är av högsta kvalitet. Dynamiska mixrar, också kända som högskjuvmixrar, är utformade för att skapa ett turbulent flöde som producerar en enhetlig blandning på kort tid. AxFlow erbjuder dynamiska mixrar för ett brett spektrum av branscher och applikationer, med individuell rådgivning från branscherfarna processtekniker och märkesoberoende urval av världens ledande processteknologi.

8 serie(er) från 2 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss

Hur fungerar dynamiska mixrar

Dynamiska mixrar används vanligtvis för att blanda två eller flera vätskor eller pulver tillsammans för att skapa en homogen blandning. Blandningsprocessen utförs med roterande turbiner eller skovlar, som skapar turbulens och främjar sammanblandning av ingredienserna.

Dynamiska mixrar kan utformas i olika konfigurationer beroende på specifika applikationskrav. Till exempel använder vissa dynamiska mixrar en enda rotor medan andra använder flera rotorer som är placerade i serie eller parallellt för att öka blandningsintensiteten. Dessutom kan mixrar utformas med olika typer av rotorer, såsom radial- eller axialflödesrotorer, för att optimera blandningsprestandan för olika typer av vätskor och pulver.

Effektiviteten hos dynamiska mixrar i industriella processer mäts oftast genom blandningstiden och enhetligheten i den resulterande blandningen. Genom att optimera mixerns konstruktion och driftsparametrar är det möjligt att uppnå en hög grad av blandningseffektivitet och konsistens, vilket kan leda till förbättrad kvalitet och minskade bearbetningstider.

Fördelar med dynamiska mixrar

Dynamiska mixrar har många fördelar och egenskaper för industrin som använder dem. Några av dessa fördelar inkluderar:

 • Effektiv blandning: Dynamiska mixrar använder turbiner eller skovlar för att skapa turbulens och främja sammanblandningen av vätskor eller pulver. Resultatet av denna teknik är en mer homogen blandning och är ofta mer effektiv än mixrar som förlitar sig på gravitation eller tryck.
 • Flexibilitet: Dynamiska mixrar kan konstrueras för ett brett utbud av tillämpningar, från blandning av livsmedelsingredienser till att blanda kemikalier i ett farmaceutiskt laboratorium. Mixerdesignen kan anpassas för att möta de specifika kraven för det material som blandas, inklusive viskositet, densitet och temperatur.
 • Hastighet: Dynamiska mixrar kan producera homogena blandningar på relativt kort tid, vilket minskar processens tid och förbättrar produktiviteten.
 • Enhetlighet: Genom att optimera mixerdesignen och driftsparametrarna kan dynamiska mixrar producera en enhetlig blandning, vilket säkerställer att varje produktbatch uppfyller samma kvalitetsstandarder.
 • Minska avfall: Dynamiska mixrar kan hjälpa till att minimera avfall genom att se till att materialen är fullständigt blandade, vilket minskar behovet av ytterligare bearbetningssteg eller utrustning.
 • Energieffektiva: Dynamiska mixrar kan utformas för att minimera energiförbrukningen genom att optimera rotorkonstruktionen och driftsparametrarna, vilket minskar mängden kraft som krävs för att uppnå önskad mixningsintensitet.

Industrier och applikationer för dynamiska mixrar

Dynamiska mixrar är avgörande utrustning inom många industrier där effektiv och precis blandning krävs. Några av de industrier som använder dynamiska mixrar på grund av de betydande fördelar de ger inkluderar:

 • Livsmedels- och dryckesindustrin: Dynamiska mixrar används omfattande inom livsmedels- och dryckesindustrin för att blanda ingredienser och skapa homogena blandningar. I allt från att blanda deg och smet till att blanda drycker och såser, hjälper dynamiska mixrar till att säkerställa konsistens och enhetlighet i den slutliga produkten.
 • Läkemedelsindustrin: Inom läkemedelsindustrin används dynamiska mixrar för att blanda och mixa pulver, granulat och vätskor för att skapa mediciner och andra läkemedelsprodukter. Dynamiska mixrar kan också användas för testning av löslighet, där de används för att slamma upp prover av läkemedel i lösningsmedel för att utvärdera deras effektivitet.
 • Kemiska industrin: Dynamiska mixrar används inom kemiska industrin för ett brett spektrum av applikationer, inklusive produktion av polymer, bindemedel och beläggningar. Dynamiska mixrar kan också användas för att blanda olika kemikalier och föreningar för att skapa nya produkter.
 • Vatten- och avloppsrening: Dynamiska mixrar används ofta i vatten- och avloppsreningsverk för att blanda kemikalier och andra tillsatser i vatten för att ta bort föroreningar. Dynamiska mixrar kan också användas för att blanda slam för vidare bearbetning.
 • Olje- och gasindustrin: Inom olje- och gasindustrin används dynamiska mixrar för att blanda borrningsvätskor och andra kemikalier som används i borrnings- och produktionssteg. Dynamiska mixrar kan också användas i raffineringsprocesser för att blanda olika kvaliteter av råolja och andra vätskor.

Viktiga faktorer att tänka på när man väljer dynamiska mixers

När man väljer en dynamisk mixer finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. För det första bör viskositeten hos de produkter som ska blandas beaktas. Ju högre viskositet desto kraftfullare måste mixern vara. För det andra bör storleken på mixern beaktas. Mixern bör vara lämpligt dimensionerad för volymen av produkter som ska blandas. För det tredje bör typen av rotor väljas baserat på den produkt som ska blandas. Olika typer av rotorer passar bättre för olika typer av blandningar. Slutligen bör materialet som används för att konstruera mixern väljas baserat på den produkt som ska blandas. Till exempel, om produkten är korrosiv, bör mixern tillverkas av material som är motståndskraftiga mot korrosion.

Varför köpa dynamiska mixers från AxFlow

AxFlow erbjuder dynamiska mixers för de mest skilda branscher och applikationer. Hos AxFlow får du personlig rådgivning från erfarna ingenjörer. Behöver du hjälp med att välja rätt mixer för just din applikation? Tveka inte att kontakta oss. AxFlows erfarna ingenjörer kan hjälpa dig med val, installation och underhåll av din vätskehanteringsutrustning.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image