Select country
Kontakta oss

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för AxFlow AB 2020

AxFlow AB är en av Sveriges största Distributörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och kringutrustning till Svensk processindustrin.

Vi erbjuder driftsäkra, kostnadseffektiva fabrikat för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet, inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor eller gaser.

Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår marknads och applikationsexpertis med lång erfarenhet kan vi erbjuda kunden den bästa lösningen gällande pumpar, system och kringutrustningar.

AxFlow AB ska leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kunderna krav förväntningar eller behov och stärker våra leverantörers marknadsandelar på svenska marknaden.
Vårt mål är att skapa långsiktiga kundrelationer genom att förstå kundernas behov genom en bra dialog och engagemang.

Vi uppnår det genom att våra medarbetare har kunskaper och förståelse för prestationer som erbjuder bästa tekniska och kommersiella lösning för kunden. Genom att kontinuerligt vidareutveckla och utbilda medarbetarna och tillse att vi har tillgång till bästa hjälpmedel, utrustningar och metoder säkerställer vi erbjudandets totala kvalitet.

Verksamheten ska präglas av etiskt, miljö- och kvalitets-mässigt och seriöst uppträdande mot våra kunder, leverantörer och ägare.

Vår strävan är att ständigt förbättra vår affärverksamhet för all Intressenter och öka kundtillfredsställelsen.

För att uppnå detta ska vi;

  • Aktivt följa upp kundens installationer för att kunna rekommendera den tekniskt mest optimala och miljömässigt säkra pumplösningen.
  • Säkerställa att våra leverantörer uppfyller de kvalitets- och lagkrav som är ställda för respektive applikation vi ska leverera till.
  • Säkerställa att värdekedjan präglas av etiskt, miljö-och kvalitets-mässigt hantering.
  • Upprätthålla och utveckla hög kompetens genom ständiga förbättringar och utbildning.
  • Vidareutveckla vår arbetsplats där alla känner sig delaktiga och trygga i verksamheten.
  • Vara en aktiv och lyhörd partner som strävar efter att förbättra vårt kvalitativa arbete verksamhet för att kunna leva upp till våra kunders förväntningar och ha goda relationer med våra leverantörer.

Genom att leva upp till våra värderingar ska vi:

  • Vara aktiva
  • Vara en bra samarbetspartner
  • Skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer

2020-01-01/Niklas Holmstedt, VD

Niklas Holmstedt
Verkställande direktör/Försäljningschef

Kontakta oss

Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image