Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Air Driven Cake Pumps

Torrslampump

Torrslampump - ett nytt sätt att flytta avvattnat slam från av vattenanordningarna till deponi

Den pneumatiska SK torrslampump från Norska SK Pumper A/S är speciellt konstruerade för transport av avvattnat slam från centrifuger och filterpressar.

Processenbeskrivning

Polymerer tillsätts till det avvattnade slammet som skickas till en centrifug för torkning. Slammet portioneras ned i kammaren hos slampumpen där en inloppsventil stänger av flödet.

En pneumatisk ventil öppnas därefter för tillförsel av komprimerad luft från tryckkärlet med ett arbetstryck av 1,9 bar. Det torkade slammet komprimeras på grund av diameterreduktion i pumpen och blåses därefter ut via matningsröret till lagringssilon.

Mängden komprimerad luft styrs av en trycksensor som är monterad på matningsröret. När trycket når noll bar, indikerar detta att slammet har nått silon. Då öppnas inloppsventilen och en ny portion slam tillförs. Överskottsluft ventileras ut på toppen av silon.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image