Select country
Kontakta oss

HERMAG pumps

Det europeiska företaget HERMAG Pumps är en av de ledande tillverkarna av ISO och API Spaltrörspumpar för kemiska, petrokemiska och allmänna industriella tillämpningar.

HERMAG Pumps - är en av världens ledande tillverkare av spaltrörspumpar byggda enligt ISO 2858 och API 685. Med ett diversifierat sortiment av produkter, helt tillverkade i Europeiska unionen (Tjeckien), används HERMAG spaltrörspumpar inom den kemiska, petrokemiska och i allmänhet inom processindustrin.

Tack vare sin kvalificerade personal, applikationskunskap och avancerade design- och produktionsteknologier kan Hermag erbjuda konkurrenskraftiga och säkra lösningar för alla typer av applikationer, även för farliga eller känsliga vätskor. Hermags kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001.

SPALTRÖRSPUMPAR FRÅN HERMAG

Pumparna lämpar sig för de mest krävande installationerna och hanterar explosiva, farliga och giftiga vätskor. Tillsammans med HERMAG Pumps erbjuder AxFlow sina kunder pumplösningar som uppfyller de högsta internationella industristandarderna. Läs om distribution av naturgas.

 • KEMISK PROCESSINDUSTRI
  Höga tryck, stora temperaturskillnader, giftiga & frätande medier.
 • PETROKEMISK INDUSTRI
  Medier som är farliga för miljö & hälsa, brandfarliga & explosiva vätskor.
 • KÄRNKRAFT
  Kylvatten till reaktorer, katastrofskydd, höga krav på dokumentation.
 • KYLMEDIA
  Kylmediapumpar för kyl & frys applikationer.

FÖRDELAR MED HERMAG

Förutom låga drift och underhållskostnader är Hermag spaltrörspumpar även en säker och ekonomisk pump alternativ till traditionella centrifugalpumpar och magnetkopplade pumpar.

 • Läckagefria pumpar med dubbel säkerhet som uppfyller de högsta drifts- och miljösäkerhetskraven.
 • Låga driftskostnader tack vare lågt slitage utan axeltätning.
 • Säker och kostnadseffektiva standardiserade kemikaliepumpar med ATEX-certifiering.
 • Individuell rådgivning och design genom AxFlow.

HÖGSTA SÄKERHET FÖR DE MEST KRÄVANDE PROCESSERN

Spaltrörspumpar från Hermag i ATEX utförande och enl API 685 klarar de högsta krav som den kemiska, petrokemiska & kärnkraftsindustrin ställer för att pumpa giftiga, explosiva och radioaktiva medier.

Spaltrörspumparna från HERMAG Pump klarar att hantera explosiva, mycket giftiga och radioaktiva vätskor i ett brett temperaturområde från -120°C till 450°C med flödeshastigheter på upp till 650 m3/h och ett nominellt tryck på upp till 420 bar.

Vill du veta mer om Hermag

Ladda ner Hermag broschyren!

AxFlow introducerar spaltrörspumpar från Hermag Pumps

Läckagefri centrifugalpump med dubbel säkerhet.

Läs mer om HERMAGs spaltrörspumpar
Peter Sundberg
Produktspecialist