Select country

Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Vatten och avlopp

AxFlow har lång erfarenhet av pumpapplikationer för vatten och avlopp. Här bidrar AxFlow med bra lösningar genom expertkompentes inom vattenrening.

I avloppsreningsprocessen finns många viktiga steg där avloppsvatten, slam och kemikalier pumpas, finfördelas, injiceras och filtreras. För att uppnå en optimal reningsprocess bör alla delar i processen samverka. I varje processteg bör du därför sätta din pump, renstugger eller sil under luppen. Uppfyller dessa det du vill? Kan energiförbrukningen minskas, eller underhållskostnaderna sänkas? Kanske vore det värt att utvärdera valet av pumptyp och eventuella drifts- och säkerhetsproblem?

ELLER - gör allt mycket enklare och ta hjälp av AxFlow och arbeta tillsammans med erfarna experter inom vätskehantering och pump- och processteknik.

Ett urval av AxFlows produkter för avloppsrening är: Mono rensskärare och roterande silar, Mono excenterskruvpumpar, Realax slangpumpar, Agrometer lobrotorpumpar och SK Pumpen.

Klicka här för att läsa om Mono's produkter inom avloppsrening.

Vatten och avlopp - fluidity.nonstop inom avloppsrening

Till samtliga steg i avloppsreningsprocessen, från filtrering till finfördelning, pumpning och dosering, erbjuder AxFlow bland annat produkterna i flödesschemat nedan.

Produkter 100
Återställ Filter

Mono Muncher: Finfördelar

Finfördelar slakteriavfall.

Läs mer

Mono EZstrip: Snabbt och enkelt

Mono EZstrip gör pumpunderhållet snabbt och enkelt.

Läs mer

Mono Muncher: Inga fler blockeringar

Inga fler blockeringar i torruppställda avloppspumpar!

Läs mer

Mono EZstrip Transferpump | Förtjockat slam (6-9% TS)

För att utöka kapaciteten vid slamjäsningen sökte en VA-anläggning tre nya skruvpumpar.

Läs mer

Mono EZstrip Trågpump Avloppsslam ur centrifugseparator (22-28% TS)

Reningsverk minimerar underhållstiden och underhållskostnaderna.

Läs mer

Mono EZstrip TR Rensskärare | Primärslam till cyklonavskiljare

Primärslam till cyklonavskiljare.

Läs mer

Mono EZstrip | Förenklat underhåll på avloppsreningsverk

Fördelarna med Monos EZstrip™ -teknologi avgjorde valet för ett danskt avloppsreningsverk. Då det skulle väljas pumpar till en ny slamavvattningsprocess, valde reningsverket på Odense WWTP i...

Läs mer
AxFlow AB
Kundtjänst
Kontaktformulär
Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy