Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Ultrasonic Flow Meters

Ultraljudsflödesmätare

Kontakta oss

Ultraljudsflödesmätare är avancerade instrument som används för att mäta flödeshastigheten av vätskor eller gaser. De använder sig av ultraljudsvågor för att bestämma flödeshastigheten genom att skicka ut ljudpulser och mäta tiden det tar för pulserna att reflekteras tillbaka till sensorn. Genom att analysera denna tid och de frekvensskiftningar som uppstår på grund av Doppler-effekten kan flödeshastigheten noggrant bestämmas.

Det finns två huvudsakliga typer av ultraljudsflödesmätare: transit-time ultraljudsflödesmätare och Doppler ultraljudsflödesmätare. Transit-time tekniken används för att mäta flödeshastigheten av rena vätskor, medan Doppler-tekniken används för att mäta flödeshastigheten av flytande eller fasta partiklar i vätskor.

Hur fungerar ultraljudsmätare

 • Transit-time tekniken använder sig av två eller flera sensorer som placeras på röret eller anordningen där flödeshastigheten ska mätas. En sensor sänder ut ljudpulser och mäter tiden det tar för pulserna att nå den andra sensorn. Om flödet är i samma riktning kommer ljudpulserna att nå den andra sensorn på kortare tid, medan om flödet är i motsatt riktning kommer pulserna att ta längre tid att nå den andra sensorn. Genom att mäta detta tidsintervall kan flödeshastigheten bestämmas.
 • Doppler-tekniken å andra sidan använder sig av en sensor som skickar ut ljudpulser i röret eller anordningen där flödet ska mätas. När pulserna träffar flytande eller fasta partiklar i vätskan uppstår frekvensskiftningar på grund av Doppler-effekten. Genom att mäta dessa skiftningar kan flödeshastigheten bestämmas.

Var används ultraljudsflödesmätare

Ultraljudsflödesmätare används inom en mängd olika användningsområden och industrier. Inom olje- och gasindustrin används de ofta för att mäta flödeshastigheten av olja, gas och vatten i rörledningar. Detta är viktigt för att övervaka och kontrollera flödeshastigheten och kvaliteten på dessa vätskor.

 • Ultraljudsflödesmätare används inom medicinsk och biovetenskaplig forskning för att mäta blodflödet i kärl och organ. Genom att använda ultraljudsvågor kan flödeshastigheten och riktningen av blodet mätas icke-invasivt. Detta gör det möjligt att studera och analysera blodflödets dynamik och förändringar i samband med olika sjukdomar och experimentella förhållanden.
 • Inom kemisk industri används ultraljudsflödesmätare för att mäta flödeshastigheten och volymen av kemikalier och vätskor i processer och anläggningar. Detta hjälper till att övervaka och kontrollera produktionen och kvaliteten av olika kemikalier.
 • Inom livsmedelsindustrin används ultraljudsflödesmätare för att mäta flödeshastigheten av vätskor som vatten, mjölk, juice och oljor. Detta är viktigt för att säkerställa korrekta proportioner och konsistens i matproduktion och förpackning.
 • Inom vatten- och avloppsbranschen används ultraljudsflödesmätare för att mäta flödeshastigheten av vatten och avlopp i rör och ledningar. Detta hjälper till att övervaka vattenförbrukningen och avloppshanteringen samt för att upptäcka eventuella läckor eller avvikelser i systemet.

Vid val av ultraljudsflödesmätare inom medicinsk och biovetenskaplig forskning är det viktigt att tänka på följande faktorer:

 • Frekvensområde: Ultraljudsflödesmätaren bör kunna arbeta inom det nödvändiga frekvensområdet för den specifika applikationen. Frekvensen kan variera beroende på vilket område i kroppen eller vilket biologiskt material som undersöks.
 • Upplösning: En hög upplösning är avgörande för att kunna mäta små flödeshastigheter eller för att kunna detektera små förändringar i flödet. En högre upplösning ger också mer detaljerad information om flödeshastighetsprofilen.
 • Mätområde: Ultraljudsflödesmätaren bör ha ett tillräckligt stort mätområde för att kunna mäta både låga och höga flödeshastigheter. Det är viktigt att kunna anpassa flödesmätaren till olika experimenter och forskningsbehov.
 • Non-invasivitet: Inom medicinsk och biovetenskaplig forskning är det ofta viktigt att kunna mäta flödeshastigheter utan att störa det biologiska systemet. En non-invasiv ultraljudsflödesmätare är därför att föredra. Detta innebär att mätningen kan göras externt utan att behöva sätta in sensorer i kroppen eller skapa några hålrum.
 • Datainsamling och bearbetning: En ultraljudsflödesmätare bör kunna samla in och bearbeta data på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Det är viktigt att flödesmätaren har en bra signal-behandling och tillhandahåller nödvändiga funktioner för att analysera data, visualisera flödet och beräkna relevanta parametrar.
 • Anpassningsbarhet: Det är viktigt att ultraljudsflödesmätaren kan anpassas till olika forskningsbehov och applikationer. Det bör vara möjligt att använda olika typer av sensorer, sonder och probekonfigurationer för att uppnå önskade resultat.
 • Tillförlitlighet och noggrannhet: En ultraljudsflödesmätare bör vara tillförlitlig och ge noggranna mätresultat. Det är nödvändigt att mätningen är reproducerbar och inte påverkas av yttre störningar eller felaktigheter i systemet.

Sammanfattningsvis är viktiga faktorer att tänka på vid val av ultraljudsflödesmätare inom medicinsk och biovetenskaplig forskning frekvensområde, upplösning, mätområde, non-invasivitet, datainsamling och bearbetning, anpassningsbarhet samt tillförlitlighet och noggrannhet. Genom att välja en ultraljudsflödesmätare som uppfyller dessa kriterier kan forskare få tillförlitliga och relevanta mätningar av flödeshastigheter i olika biologiska system.

Roland Wik
Försäljningsingenjör Biomedicin & Läkemedel
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image