Select country

Läckagefri och säker drift med Hermetic spaltrörspump

den 19 april 2021

Imponerande pump för tillverkning av förnybar diesel.

I arbetet med att öka produktionen av förnybar diesel bygger Preem om existerande Synsat-anläggning på raffinaderiet i Lysekil. I första steget inleds det genom en låginblandning av rapsolja i produktionen och då den nya råvaran har en något annorlunda sammansättning än den fossila påverkar det material- och energibalanser, t.ex är många förnybara råvaror korrosiva som rapsolja eller tallolja.

Vid raffinaderiet i Lysekil tillverkar Preem förnybar diesel från rapsolja. Vätskan som pumpas är fotogen och RSO (rapsolja) och ska mata en Synsats reaktor med RSO vid relativt höga tryck. Vid pumpning i kemiska och petrokemiska applikationer accepteras inga läckage och endast låga nivåer av utsläpp dvs på emissionsnivå.

Under projektets gång har det varit täta och ingående diskussioner på plats samt veckovisa avstämningar med Preem och AxFlow tillsammans med Hermetic för att hitta den bästa pumpen och lösningen för applikationen. Med AxFlows expertis och tillsammans med Hermetic specialistkunskap valdes den hermetiskt täta spaltrörspumpen Hermetic CAM som är specialiserade på svåra pumpapplikationer i främst kemisk och petrokemisk industri.

Hermetic är världsledande inom tätningslösa pumpar och tillverkar unika pumpar för applikationer (Engineering To Order) men har även ett standardsutbud.

Pumpen i sig är unik och tillverkad för Preems applikation av Hermetic. Det är en tandempump med 14st pumphjul som ska kunna ge flöde 5,5 - 27,5 m3/h vid 780 mvp uppfordringshöjd. Det är en av de största motorerna som Hermetic har tillverkat för en CAM pump, modell CAMT 32/7+7 med motor N85z-2.

Installationen och uppstart av Hermetic pumpen gjordes i början på december 2020 med serviceingenjör från Hermetic, Ondrej Slezak samt AxFlow, Niklas Holmstedt och Daniel Bonving. Intresset på plats hos Preem ingenjörerna var stort för att se hur pumpen fungerade samt att lyssna på den tysta pumpen, och att detta var en så viktigt installation och storlek på pump.

-”Det här var ett mycket speciellt och unikt projekt för oss, det första i sitt slag, en biobränsleapplikation med ”lågt flöde - högt tryck” och med mycket låga NPSHr-värden. Drift via frekvensomvandlare gör det möjligt för oss att möta olika speciella driftspunkter. Vi har konstruerat och producerat en unik flerstegs tandempump med 14 pumphjul och med en av de största tillgängliga motorerna (70 Hz) som kan användas för denna krävande applikation. Dessutom kan risken för läckage (normalt kräver 14 pumphjul 14 packningar) lätt minimeras genom att använda ett slags tryckrör runt de hydrauliska delarna som bara kräver 2 statiska packningar!” - säger Achim Weis, Area Sales Manager på Hermetic-Pumpen GmbH.

FAKTA

 • RSO (Bio diesel)
 • Uppfordringshöjd: 780 mvp
 • Flöde 5,5 - 27,5 m3/h
 • Densitet, 869 – 904 kg/m3
 • Viskositet 10 – 50 m.Pa.s.
 • Temperatur 30-80°C

Fördelar Hermetic spaltrörspumpar:

 • Läckagefri, säker drift: skydd av personal och miljö
 • Inga axeltätningar
 • Små byggnadsmått, sparar utrymme
 • Hög tillförlitlighet
 • Lång livslängd för pump och motor
 • Låga utgifter för reparationer/reservdelar
 • Låga livscykelkostnader
 • Enkel montering och installation
 • Mycket tyst drift

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med 1400 anställda med två raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Dessa räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt raffineras närmare 18

miljoner kubikmeter råolja per år. Preems vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och arbetar aktivt för att utveckla sin produktion av förnybara drivmedel.