Select country
Kontakta oss

Malema

Malema Sensors® är en del av affärsenheten PSG® inom Dovers Pumps & Process Solutions division.

Malema erbjuder avancerade massflödesmätare för vätskor, slam, gaser och ånga. Flödesmätarna är för engångsbruk, Single-Use, och avsedda att användas där det är höga krav på renhet, t.ex. inom kemiska, biomedicinska och industriella applikationer. Malema utvecklar och tillverkar processkritiska massflödesmätnings- och kontrollinstrument med hög precision för applikationer inom biofarmaceutiska, halvledar- och industrisektorer.

Malema är en del av PSG, Pump Solutions Group. PSG en global expert på pump- och doserlösningar med ledande märken av pumpar, bl.a. Quattroflow, system och relaterad flödeskontrollteknik för säker och effektiv överföring av kritiska vätskor och material.

 

Roland Wik
Roland Wik
Försäljningsingenjör Biomedicin & Läkemedel