Select country
Kontakta oss

Malema

Malema Sensors® är en del av affärsenheten PSG® inom Dovers Pumps & Process Solutions division.

PSG är en global expert på pump- och doserlösningar med ledande märken av pumpar, bl.a. Quattroflow, system och relaterad flödeskontrollteknik för säker och effektiv överföring av kritiska vätskor och material.

 

Roland Wik
Försäljningsingenjör Biomedicin & Läkemedel