Select country
Agrometer

Agrometer

Agrometer är ett danskt handels- och ingenjörsföretag specialiserat på pumpning och hantering av vätskor. De har egen tillverkning av pumpar och kompletta anläggningar inom industri, bevattning och jordbruk.

Sedan grundandet 1977 har Agrometer varit en av Danmarks ledande aktörer för etablering och service av bevattningsanläggningar till golfbanor, idrottsanläggningar, parker och andra grönområden. I Grindstedt på Jylland ligger Agrometers 27 000 kvm stora produktionslokal med kontor, lager och provanläggning.

AxFlow är i Sverige agent för Agrometers lobrotorpumpar, serie AGM.